AKO SA STARAŤ O SVOJE OBLEČENIE ?

Začnime od základu: etiketa

Šetrné pranie je prvým tajomstvom toho, aby Vaša bielizeň vydržala čo najdlhšie. Riaďte sa pokynmi, aby ste oblečenie nezničili hneď pri prvom praní v práčke. Každá etiketa obsahuje množstvo symbolov, ktoré informujú o tom, ako bez problémov a bez poškodenia Vašu bielizeň vyprať. V prípade, že je odev vyrobený z rôznych materiálov, je najlepšie, aby ste prali podľa pokynov programom pre najjemnejšie použité tkaniny.

Hlavné symboly:

Etiketa rozlišuje jednotlivé metódy a fázy prania. Každá z nich, má svoj symbol.  

  • Vanička: ručné prania
  • Kruh: chemické čistenie
  • Trojuholník: bielenie
  • Štvorec : sušenie
  • Žehlička: žehlenie

Symboly prania vo vode

Nasledujúce symboly označujú ručné pranie, alebo pranie v práčke. Je možné ich vzájomne kombinovať, ale dôležité je, riadiť sa presne podľa uvedených informácií.
Dôležité: čiara vždy označuje, že je nutné, aby pranie prebehlo jemným, delikátnym spôsobom.

Vanička s písmenom  X: Neperte vo vode.

Vanička: Ručné pranie a pranie v práčke.

Vanička + čiara: Čiara označuje pranie so zníženou rýchlosťou, s programami na šetrné pranie (plákanie pri nízkej teplote a krátke odstredenie).

Vanička s rukou: ručné pranie, normálne plákanie a jemné odstreďovanie. 

   

 

Symboly chemického čistenia

Nasledujúce symboly sa vzťahujú k suchému, chemickému čisteniu a je možné ich vzájomne kombinovať podľa miery znečistenia.

Kruh s písmenom  X: chemické čistenie nie je povolené.

Kruh : Čistenie povolené so všetkými typmi chemických čistiacich prostriedkov .

Kruh  + čiara: pranie s možnosťou zrazenia sa bielizne.

Kruh +A: pranie povolené so všetkými pracími prostriedkami.

Kruh + F: pranie povolené prostriedkami s uhľovodíkmi a trifluórotrichlóroethánmi.

Kruh + P: čistenie pomocou perchlórethylénu

To isté ako kruh + P ale s opatrnosťou pri praní.

 

Symboly bielenia 

 

Trojuholník s písmenom X: zákaz bielenia

Trojuholník: možnosť bielenia s akýmkoľvek prípravkom na bielenie

Trojoholník  + Cl: odev s možnosťou bielenia chlórom

 

Symboly sušenia

Symboly sú špecifikované pomocou bodiek, ktoré sa môžu objaviť v kruhu: jedna bodka označuje sušenie v jemnom a šetrnom programe; dve bodky označujú normálne sušenie.

Štvorec: odev je možné sušiť v sušičke.

Odev nesušiť v sušičke.

 

Symboly žehlenia

Sú špecifikované pomocou bodiek, ktoré sa môžu objaviť v symbole žehličky.

 

 

Symbol žehlička: bielizeň môže byť žehlená

Symbol žehlička + 1 bodka: maximálna teplota žehlenia na 110°C, ak je to možné bez použitia pary.

Symbol žehlička + 2 bodky: maximálna teplota žehlenia na 150°C

Symbol žehlička + 3 bodky: maximálna teplota žehlenia na 200°C

Nežehliť